Видео

Діагностика ліквореї

Заболотна Д.Д. д.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», (м. Київ, Україна) ...
Подробнее

Фібриляція передсердь та інсульт: особливості тактики лікування (погляд кардіолога)

Сичов О.С. д.мед.н., професор, науковий керівник відділу аритмій серця Національного наукового центру: «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ, Україна) ...
Подробнее

Діагностика та лікування захворювань щитовидної залози

Паньків В.І. (д.мед.н., професор, член Європейської тиреоїдної асоціації, зав. відд. профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин  МОЗ України (м. Київ, Україна) ...
Подробнее