Учебник "Рефлексотерапии"

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ Підручник Том ІI

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ Підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти За редакцією професора Мурашко Н. К. та професора Морозової О. Г. В двох томах Том ІI     У національному підручнику з рефлексотерапії розглядаються питання діагнос- тики, сучасних методів лікування з позицій традиційної китайської медицини. Чільне місце відведено методам рефлексотерапії, показанням і протипоказанням до їх застосування при різних нозологіях. Дотримано вимог сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів-рефлексотерапевтів, лікарів-слухачів циклу тематичного удосконалення медичних академій післядипломної освіти. Підручник буде корисним лікарям рефлексотерапевтам, неврологам, лікарям загальної практики-сімейної медицини, терапевтам та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. УДК 615.814.1(075) ББК 57.58я73 &n...
Подробнее

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ Підручник Том І

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ Підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти За редакцією професора Мурашко Н. К. та професора Морозової О. Г. В двох томах Том І   У національному підручнику з рефлексотерапії розглядаються питання діагнос- тики, сучасних методів лікування з позицій традиційної китайської медицини. Чільне місце відведено методам рефлексотерапії, показанням і протипоказанням до їх застосування при різних нозологіях. Дотримано вимог сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів-рефлексотерапевтів, лікарів-слухачів циклу тематичного удосконалення медичних академій післядипломної освіти. Підручник буде корисним лікарям рефлексотерапевтам, неврологам, лікарям загальної практики-сімейної медицини, терапевтам та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. УДК 615.814.1(075) ББК 57.58я73   The n...
Подробнее